top of page
SaMaCo-black-high-res.png

ALGEMENE VOORWAARDEN

Versie: Januari 2019

 

Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle fotografie door Sanny Coster, handelend onder de naam: SaMaCo Fotografie.

Bij het boeken van een fotoshoot of reportage gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van SaMaCo Fotografie. Deze zijn hieronder na te lezen. Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Gegevens Fotograaf

Sanny Coster

Ahrdal 6

2904CA  Capelle aan den IJssel

Website: www.samacofotografie.com

E-mail: info@samacofotografie.com

Telefoon: +31 (0)6 42716645

KVK: 73504815

BTW: NL135489337B01

 

Offertes

Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. In de offerte staan het aantal uren omschreven. Bij de opdracht zijn de foto’s op hoge resolutie zonder watermerk inbegrepen.

De prijzen genoemd in offertes zijn 48 uur geldig. Alle genoemde prijzen in offertes zijn gespecificeerd met inclusief wettelijke belastingen (BTW) binnen Nederland.

Er zijn meerdere pakketten van diverse uren met diverse aflevermogelijkheden. Bij elk pakket kan een los dag-uur a 65,- euro exclusief BTW worden bijgeboekt.

 

Nadat telefonisch of per mail lis aangegeven dat men definitief van een offerte gebruik wenst te maken en deze offerte vervolgens getekend binnen 48 uur na verzenden retour is gestuurd, wordt de offerte een overeenkomst en wordt de betreffende datum en het afgesproken aantal uren definitief in de agenda gezet en gereserveerd. Met het tekenen van de overeenkomst gaat de opdrachtgever akkoord met het te betalen van het bedrag genoemd in de offerte en met het reserveren van de vermelde datum.

 

Wijzigingen in de offerte

Het aantal uren van het gekozen pakket kan binnen een maand na tekenen worden uitgebreid voor de prijzen die in de offerte vermeld staan, tenzij anders is overeengekomen. Het pakket kan niet worden verkleind. Indien het pakket na deze maand wordt uitgebreid naar een ruimer pakket gelden de op dat moment geldende tarieven, welke kunnen afwijken van de tarieven in de offerte, omdat de tarieven van SaMaCo Fotografie regelmatig kunnen wijzigen door prijsstijgingen.

 

Toeslagen

Voor bijzondere data zoals feestdagen gelden andere tarieven met toeslagen.

 

Locaties

Voor portretfotografie, familiefotografie, reclamefotografie of uitvaartfotografie op locatie: Men is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van de definitieve locatie voor de fotoshoot. SaMaCo Fotografie denkt uiteraard graag mee en kan daar uiteraard in meedenken en adviseren. Let erop om een alternatief te zoeken bij slecht weer, indien u in dit geval buiten geen foto’s wenst te maken.

 

  • Indien een bepaalde locatie gewenst is t.b.v. de fotoreportage, is de opdrachtgever verantwoordelijk voor alle locatievergoedingen zoals toegangskosten, parkeren etc. De opdrachtgever is tevens verantwoordelijk voor het regelen van de locatie en het verkrijgen van de toegang.

 

Levering fotomateriaal

De bewerkte foto’s worden in hoge resolutie in jpg, binnen 2-4 weken na de reportagedatum geleverd via een WeTransfer link.

De beeldselectie van de reportage wordt door SaMaCo Fotografie gedaan, er is geen inzage in de bestanden mogelijk en de nabewerking wordt door de fotograaf bepaald. Hierin heeft de opdrachtgever geen inspraak.

Voor 60-90 min kan de opdrachtgever ongeveer minimaal 30 foto’s verwachten. Voor 4 uur is dit 150. Voor 6 uur is dit 225 en voor 8 uur is dit 350.

Alle foto’s worden naar gebruikelijke normen bewerkt, zoals dat nodig is bij RAW-bestanden op de voor SaMaCo Fotografie typerende wijze van bewerken.

Het wordt door de fotograaf bepaald welke foto’s in aanmerking komen voor het album en welke eventuele aanvullende bewerkingen gedaan kunnen worden. Ruwe bestanden worden niet geleverd, aangezien het eindresultaat na editen het eindproduct is voor het album, uiteraard op de hoogst mogelijke resolutie in jpg en zo groot mogelijk.

 

Foto’s en gebruik (zie ook auteursrecht)

De fotograaf mag naar eigen, creatieve inzicht de foto’s maken. Het fotograferen van belangrijke momenten hebben altijd voorrang. De opdrachtgevers mogen de foto’s zoveel laten bijmaken als men zelf wil en uiteraard gebruiken voor privédoeleinden. De foto’s mogen op social media natuurlijk gewoon gedeeld worden; vermeld aub wel altijd de website van SaMaCo Fotografie, kortom met de naamsvermelding, erbij. SaMaCo Fotografie zal naast de hoge resolutie foto’s zonder watermerk, ook een verkleind formaat inclusief watermerk speciaal geschikt voor social media leveren. Bij gebruik van deze bestanden is de opdrachtgever niet verplicht om dan los de naamsvermelding toe te voegen.

Publicatie van de afbeeldingen op een persoonlijke website (dus niet commercieel) is toegestaan, mits gebruik gemaakt worden van de geleverde verkleinde foto’s met watermerk, of wanneer de volgende copyright vermelding wordt gebruikt:

Foto: SaMaCo Fotografie (www.samacofotografie.com).  De online gepubliceerde foto’s hebben een maximale resolutie van 2048 pixels breed met een bescheiden beeldmerkje.

 

Voor bedrijven:

Foto’s mogen worden geplaatst met naamsvermelding na overleg.

Algemeen:

Foto’s mogen niet worden bewerkt of gecropped en dan online geplaatst. De aangeleverde foto’s mogen dat natuurlijk wel met naamsvermelding.

 

Auteursrecht foto’s

  • Het auteursrecht van de foto berust ten alle tijden bij de fotograaf.

  • Het is niet toegestaan foto’s van de fotograaf, in welke vorm dan ook, aan te passen en deze op internet te plaatsen, de aangeleverde foto’s met watermerk mogen we gedeeld worden op Social media.

  • Bij het leveren van de foto’s heeft de particuliere klant recht tot reproductie voor eigen gebruik.

  • Het is de klant niet toegestaan om bestanden voor commerciële of non-profit bedrijven te gebruiken en/of te publiceren in gedrukte media of op internet, tenzij hiervoor een licentie is afgegeven. Deze licentievoorwaarden staan vermeld in de offerte en op de betreffende licentiefactuur.

  • Het is niet toegestaan foto’s in te sturen naar fotowedstrijden zonder nadrukkelijke toestemming van de fotograaf.

  • De klant geeft de fotograaf toestemming voor het gebruik van de gemaakte foto’s voor promotie doeleinden. Zoals, maar niet beperkt tot; website, portofolio, social media, flyers, exposities, wedstrijden. De klant kan schriftelijk of per email voor de fotoshoot aangeven hier bezwaar tegen te maken. De fotograaf zal dan de foto’s niet gebruiken.

  • De klant mag foto’s voor privégebruik op social media plaatsen. Hierbij dient ten alle tijden vermeld te worden: Foto’s gemaakt foor SaMaCo Fotografie naast vermelding van de website:

 

Eigendom foto’s

Foto’s uit de reportage mogen door SaMaCo Fotografie gebruikt worden ter promotie van de beroepsactiviteiten. Bijvoorbeeld in het portofolio op de website. SaMaCo Fotografie blijft eigenaar van de door haar gemaakte foto’s en het is daarom niet toegestaan de fotobestanden te verkopen voor commercieel gebruik zonder schriftelijke toestemming van de fotograaf.

 

Bewaren bestanden

De klant zelf is verantwoordelijk voor het maken van een back-up van de aangeleverde bestanden. Bestanden worden sowieso minstens een tweetal maanden bewaard vanaf het moment van versturen van de foto’s en het is aan te raden om zelf een aantal kopieën te maken als back-up.

Niet gebruikt materiaal is in een later stadium niet opvraagbaar of opeisbaar.

 

Album

SaMaCo Fotografie maakt het mini album op met de door haar zelfgekozen fotobestanden.

Indien de opdrachtgever SaMaCo Fotografie een extra luxe album wil laten maken wordt het boek opgemaakt met door de opdrachtgever zelfgekozen fotobestanden.

Indien de opdrachtgever het prettig vindt kan de fotograaf zelf een lay-out maken. De lay-out  zal vervolgens middels een pdf ter beoordeling worden toegestuurd. De foto’s voor het album dienen binnen 3 maanden te worden aangeleverd, zodat het album kan worden opgemaakt en besteld. Na een half jaar na de opnamedatum is het helaas niet meer mogelijk een album te bestellen, tenzij anders overeengekomen. De prijzen zoals op de offerte genoemd zijn tot 3 maanden na opnamedatum geldig. Na deze tijd kan het zijn dat de tarieven zijn aangepast bij de drukker en daardoor dus ook bij SaMaCo Fotografie.

 

Producten

Fotoproducten worden pas na ontvangst van de betaling bij leverancier besteld.

 

Levertijd van de producten verschilt per product en kun je (globaal) aanvragen bij de bestelling, Echter levert dit geen garantie.

 

Schade aan producten moet binnen 2 dagen na ontvangst kenbaar gemaakt worden. Hierna vervalt recht op een nieuw product. Bestelde producten kunnen niet worden geretourneerd. U kunt zich niet beroepen op het beroepingsrecht aangezien het om maatproducten gaat.

 

Indien de opdrachtgever zelf producten besteld van de door fotograaf aangeleverde bestanden is de fotograaf niet verantwoordelijk voor dit eindproduct.

 

Reportage album

De opdrachtgever ontvangt binnen 1 tot 4 weken na het vesturen van de gewenste foto’s voor het album de eerste lay-out van het album. De opdrachtgever heeft vervolgens 2 weken om feedback te geven op het fotoalbum. Indien er een 2e wijzigingsronde is dient de opdrachtgever binnen 1 week te reageren op dit concept.

 

Het album wordt door fotograaf opgemaakt. De opdrachtgever ontvangt een pdf ter goedkeuring en kan kosteloos tot 3 correctieronden doorgeven (waarbij er foto’s vervangen verwijderd of verplaatst moeten worden). Verplaatsen is alleen mogelijk als niet de complete lay-out veranderd dient te worden of andere wijzigingen met een maximale aanpassingsduur van 2 uur. Meer of andere wijzigingen vinden in overleg plaats. Hiervoor kan de fotograaf 75,- euro per uur factureren. Na goedkeuring van de albumopmaak zal het album worden besteld. Levertijd bedraagt vanaf dat moment 3-6 weken.

 

Indien de opdrachtgever niet binnen 4 weken reageert met feedback op het fotoalbum en het half jaar na opname is verstreken zal het album niet meer in productie worden genomen.

 

Het album kan aangetekend per post verstuurd worden indien gewenst. Het album wordt na ontvangst van de drukker bij SaMaCo Fotografie goed nagekeken of alles naar wens is en daarna pas opgestuurd als alles juist blijkt te zijn gedrukt. Bij schade na verzenden vanuit SaMaCo Fotografie naar de opdrachtgever veroorzaakt door de transporteur is SaMaCo Fotografie niet aansprakelijk. Mocht er geval van schade zijn en blijkt dit door het transport gekomen is dan kan de verzender eventueel aansprakelijk gesteld worden en kan worden geprobeerd het bedrag van het verstuurde album terug te vorderen bij de transporteur.

 

Wijze van betalen

 

Voor particuliere reportages

De factuur wordt verstuurd per email. Het bedrag dient uiterlijk 2 weken na de opnamedag te zijn betaald.

 

Indien de opdracht na bevestiging wordt gewijzigd of geannuleerd dan zal er als eerste naar een andere datum worden gekeken. Indien verzetten niet gewenst of niet mogelijk is, dan zal 35% van het afgesproken bedrag door de opdrachtgever als compensatie van de vrij gehouden uren worden betaald.  De boeking is na 48 uur bindend na het tekenen van de offerte.

 

Voor bedrijven

Betaling na ontvangst van de factuur, binnen 2 weken na factuurdatum, tenzij anders vooraf is overeengekomen.

 

Extra kosten

Indien er een vergunning nodig is om te parkeren tijdens de fotoshoot, dan zal er een vergunning worden geregeld voor de fotograaf door de opdrachtgever. Als er betaald geparkeerd moet worden zal de fotograaf gebruik maken van Parkline indien mogelijk en de kosten achteraf in rekening brengen.

 

Annulering en/of ziekte

Bij annulering of overmacht (bijvoorbeeld ziekte) van de fotograaf wordt de opdrachtgever zsm op de hoogte gesteld en heeft de opdrachtgever de volgende keuze:

 

  1. SaMaCo Fotografie stelt een andere fotograaf voor indien mogelijk; het bestaande contract loopt gewoon verder. Hier kunnen geen rechten en/of garanties aan worden ontleend echter SaMaCo Fotografie beschikt over een netwerk van fotografen die voor vervanging zorg kunnen dragen.

  2. Opdrachtgever heeft het recht het contract te ontbinden.

 

In alle gevallen van schade door afwezigheid van de fotograaf (door onvoorziene omstandigheden zoals bijvoorbeeld ziekte), is de aansprakelijkheid van de fotograaf beperkt tot het terugbetalen van door de opdrachtgever reeds voldane bedrag of het zoeken van vervanging indien gewenst.

 

Onmacht

In alle gevallen van schade door afwezigheid van de fotograaf door onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld door ziekte), is de aansprakelijkheid van de fotograaf beperkt tot het terugbetalen van door de opdrachtgever reeds aan fotograaf voldane bedragen of door het aanbieden van een van de vervangende fotografen. Indien men kiest voor een terugbetaling zal deze binnen 10 werkdagen na de gereserveerde opnamedatum geschieden. Fotograaf zal indien gewenst door de opdrachtgever proberen binnen haar netwerk een vervangende fotograaf te regelen voor de opnamedag echter kunnen hier geen rechten aan ontleend worden. Alle verdere afhandelingen, zoals het ontwikkelen van de foto’s en maken van het album zullen worden afgehandeld door de geboekte fotograaf.

 

Bij diefstal of plotseling (onverwacht) technisch falen van apparatuur gedurende de uitvoering van de opdracht, waaronder meer niet beperkt tot het verliezen of falen van computers, camera(s), geheugenkaarten of ongeval zal de opdracht voor zover mogelijk is naar beste kunnen worden uitgevoerd en/of bewerkt. Opdrachtgever kan fotograaf voor dergelijke onvoorzienbare omstandigheden niet in gebreke stellen, noch vragen of eisen om vergoeding of schadeloosstelling.

 

Privacy en persoonsgegevens

De fotograaf zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens (zoals adres, geboortedatum, telefoonnummer, emailadres, etc.) openbaar maken of doorgeven aan derden. Een kopie afspraken, contract en persoonsgegevens wordt enkel gedeeld met een vervangende fotograaf.

Indien de opdrachtgever een product besteld kan fotograaf ervoor kiezen deze rechtstreeks bij de opdrachtgever te laten bezorgen. In dit geval zullen de adresgegevens van de opdrachtgever worden doorgegeven voor de verzending van dit product.

 

Het plaatsen van een opdracht betekent dat de opdrachtgever instemt voor het gebruik van de door fotograaf gemaakte foto’s door fotograaf op, maar niet beperkt tot blog, website, portofolio, tentoonstelling en/of reclamemateriaal. Indien de opdrachtgever dit wenst is het mogelijk dat fotograaf geen namen in de bestandsnamen en op het blog of website worden gebruikt. Zo zullen de foto’s niet naar voren komen als in google op de naam van de opdrachtgever wordt gegoogeld.

 

Aanvullende informatie

De reiskosten zijn inclusief tot 10 km. Hierna wordt een vergoeding gevraagd van € 0,19 per kilometer.

 

Bij reportages langer dan 4 uur zal er voor de fotograaf voor wat te eten en te drinken worden gezorgd. Indien de fotograaf ook in de avond aanwezig is zal ervoor de fotograaf voor een voedzame maaltijd worden gezorgd.

 

Alle details zoals adressen, belangrijke momenten, etc., worden uiterlijk 1 week voor de opnamedag doorgesproken met de fotograaf, om eventuele wijzigingen door te geven.

 

De foto’s voor het album dienen binnen 3 maanden na het verstrekken van de foto’s te zijn aangeleverd bij SaMaCo Fotografie, zodat het album kan worden opgemaakt. Na dit termijn kunnen prijsverschillen bij de drukker in rekening worden gebracht. Ook kan de levertermijn van het album na deze periode vertraging oplopen door werkzaamheden. Alleen werk van SaMaCo Fotografie mag in het album worden opgenomen om de kwaliteit van het album te waarborgen, mits anders overeengekomen.

 

SaMaCo Fotografie is niet aansprakelijk voor het feit dat niet iedereen op de foto staat. Indien dit uiterst noodzakelijk is, kan de opdrachtgever dit ruim voor de opnamedag aangeven zodat dit gearrangeerd en ingepland kan worden middels een lijstje voor de fotograaf.

Dit geldt ook voor overige zaken die de opdrachtgever graag terug ziet in het album.

 

Disclaimer

SaMaCo Fotografie is niet verantwoordelijk voor enige schade die de klant kan lijden. SaMaCo Fotografie geeft geen garanties voor schade die voortkomt uit het gebruik van haar diensten. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, verlies van gegevens dat voortkomt uit technische schade, vertragingen, niet aankomen, of verkeerde aflevering en alle onderbrekingen van diensten veroorzaakt door SaMaCo Fotografie.

 

Indien niet aan de genoemde voorwaarden kan worden voldaan of tussentijds punten worden gewijzigd welke niet aan de algemene voorwaarden voldoen kan SaMaCo Fotografie het contract te allen tijde eenzijdig opzeggen.

bottom of page